E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_xestion_descontos

Xestión de descontos

Temos tres opcións:

As reglas de catálogo te permiten aplicar descontos por categoría, fabricante, proveedor, atributo ou característica. Como o seu nome indica, este tipo de reglas se aplica a unha gama de productos; por tanto, éstas non se pueden utilizar para un solo producto. Si necesitas que un desconto se aplique a un producto específico, debes crear unha regla de carrito, o crear un precio específico (na pestaña “Precios” da páxina de edición do producto).

A súa operativo podela ver facendo clic nas opcións indicadas na lista coa que comenza esta páxina.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
prestashop_xestion_descontos.txt · Última modificación: 2020/09/21 16:14 por amandias