E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_cambios_paxina_inicio

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
prestashop_cambios_paxina_inicio [2020/10/05 22:13]
amandias
prestashop_cambios_paxina_inicio [2020/10/05 22:16] (actual)
amandias
Línea 10: Línea 10:
 E para o footer recomendamos este post https://​victor-rodenas.com/​tag/​footer-prestashop-1-7/​ E para o footer recomendamos este post https://​victor-rodenas.com/​tag/​footer-prestashop-1-7/​
  
-Outro aspecto importante da páxina de inicio é o menú principal. En [[este enlace da wiki|Atributos, características,​ categorías e subcategorías,​ marcas e proveedores. O menú principal]] falamos de este menú+Outro aspecto importante da páxina de inicio é o menú principal. En [[prestashop_opcions_produtos_menu_principal|Atributos, características,​ categorías e subcategorías,​ marcas e proveedores. O menú principal]] falamos de este menú
  
  
prestashop_cambios_paxina_inicio.txt · Última modificación: 2020/10/05 22:16 por amandias