E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_actividad_0

Texto só visible para o profesor

Preténdese que o alumno dispoña dunha conta de correo para o seu uso nas actividades do ciclo, que non teña carácter persoal e á que poida acceder o profesor. No vídeo do seguinte enlace móstrase como dar de alta unha lista de contas de correo contgenidas nun arquivo con formato CSV no servizo de hosting de Dinahosting (unha das múltiples empresas que prestan este servico). Para visualizar o vídeo faga clic aquí.

Tambíen existen empresas que prestan un servizo similar de fomra gratuíta. Para acceder a un de 10 servizos para crear contas de correo electrónico: picar aquí

Texto visible para o alumno

O profesor facilitouche un folio onde aparece unha relación de contas asignadas ao teu grupo. Lembra que o acceso ao servizo de correo da conta que che facilitamos realízase a través do siguiente enlace mail.cmcomercio.es/correoweb/. É recomendable subir leste enlace á lista de marcadores do teu navegador

Exercicios:

Utilizando a conta de correo que che facilitaron en clase envía un correo aos 5 compañeiros situados á túa esquerda. No texto do correo indica a data de hoxe. Sobe un arquivo que conteña un pantallazo da xanela de correos enviados.Un pantallazo faise accionando simultaneamente as teclas “Ctrl” e “Imprimir pantalla”. Unha vez recibidos os 5 correos dos teus compañeiros sobe un arquivo que conteña un pantallazo da xanela de correos recibidos.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
prestashop_actividad_0.txt · Última modificación: 2017/09/10 18:52 por amandias