E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


pos_tpv

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
pos_tpv [2018/10/23 19:16]
amandias
pos_tpv [2018/10/23 19:21] (actual)
amandias
Línea 5: Línea 5:
 Na páxina ten un chat online, podeslle pedir unha versión gratuita para educación. Tamén podeste poñer en contacto cos desenrroladores no correo soporte@pos-tpv.com ​ Na páxina ten un chat online, podeslle pedir unha versión gratuita para educación. Tamén podeste poñer en contacto cos desenrroladores no correo soporte@pos-tpv.com ​
  
-En breve facermos probas co TPV e subiremos un videotutorial+En breve facermos probas co TPV e subiremos un videotutorial, pero en https://​www.youtube.com/​watch?​v=1CC7k8sQNp8 xa podes ver o video promocional da empresa que o desensola
pos_tpv.txt · Última modificación: 2018/10/23 19:21 por amandias