E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


centros_participantes_2018

Revisiones Antiguas

Estas son revisiones más antiguas del documento actual. Para volver a una revisión antigua selecciónala de abajo, pulsa Edita esta página y guárdala.

centros_participantes_2018.txt · Última modificación: 2019/01/03 16:46 por jfsanchez